Động cơ rèm

Lọc

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Động cơ rèm tự động smarthome Sài Gòn

Động cơ rèm tự động hay động cơ rèm thông minh là 1 trong 2 thành phần tạo nên hệ thống rèm thông minh, rèm tự động.

Động cơ rèm có chức năng nhận tín hiệu từ hệ thống, tạo chuyển động, truyền qua thanh ray rèm tự động. làm di chuyển vải, đóng mở rèm cửa.

Động cơ rèm có thể điều khiển bằng nhiều các khác nhau