Phương thức thanh toán

Phương thức 1: Thanh toán trực tiếp tại smarthome Sài Gòn.

  • Quí khách có thể mua hàng và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.

Phương thức 2: Thanh toán bằng các chuyển khoản ngân hàng.

  • Quí khách có chuyển khoản thanh toán đặt hàng thông qua các tài khoản dưới đây.

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

  • Tên chủ tài khoản: Trần Xuân Trường
  • Số TK: 1031439343

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

  • Tên chủ tài khoản: Trần Xuân Trường
  • Số TK: 19034436742013