Nhà thông minh tuya | Cài đặt phần mềm Smart life

Hệ sinh thái nhà thông minh tuya

Nhà thông minh Tuya quản lý và điều khiển thông qua phần mèm Tuya, Smart life

Hệ sinh thái nhà thông minh Tuya sử dụng 2 phần mềm để quản lý thiết bị là TuyaSmart Life.

Bạn có thể sử dụng 1 trong 2 phần mềm đó, tuy nhiên chúng Tôi vẫn khuyên người dùng nên sử dụng phần mềm Smart life. Nó đươc sử dụng phổ biến và rộng rãi, không có hạn chế hay lỗi nhiều

Seri bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cho các Bạn, những người mới tiếp cận với hệ sinh thái nhà thông minh Tuya.

  1. Cài đặt và đăng ký tài khoản smart life
  2. Kết nối thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh tuya qua phần mềm Smart life
  3. Thiết lập 1 số ngữ cảnh thông minh cần thiết cho người dùng.

Cài đặt phần mềm và đăng ký tài khoản phần mềm Smart life

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Vảo App Store hoặc Google Play tìm kiếm phần mềm Smart Life

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Mở phần mềm sau khi cài đặt xong

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Đồng ý vói cách chính sách nhà sản xuất

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Bấm chọn Đăng Ký

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Điền Email của bạn muốn đăng ký – Bấm lấy mã xác minh

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Điền mã xác minh 6 số gửi về mail bạn đăng ký – Bấm hoàn tất

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Tạo mật khẩu đăng nhập phần mềm Smart life

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Giao diện sau khi bạn đăng ký tài khoản thành công.

Cài đặt thông tin người dùng trước khi cài đặt thiết bị

Đặt tên, Biệt danh hiển thị trong phần mềm Smart Life

Để thêm được thiết bị cũng nhứ thiết lập các cài đặt khác. Bạn cần phải tạo Nhà để quản lý thiết bị. Nhà ở đây mô phỏng căn nhà vật lý của bạn, có chia phòng, và vị trí lắp đặt thiết bị trong từng phòng để quản lý.

Bạn có thể thiết lập nhà theo ý của Bạn, tên nhà, tên phòng, số lượng phòng.

Trên 1 tài khoản bạn có thể quản lý được nhiều nhà khách nhau, ở nhiều khu vị trí địa lý khác nhau.

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn [ Tôi ] ở góc dưới màn hình

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Nhấn để đặt tên người dùng

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Nhấn vào đây để đổi tên

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Đặt tên theo ý của bạn.

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Tên hiển thi sau khi đặt

Tạo nhà và thiết lập các thông tin cơ bản.

Trên phần mềm Smart life bạn có thể tạo nhiều nhà, để có thể cài đặt va quản lý trên 1 tài khoản

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn [ Tôi ] ở góc dưới màn hình

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn Quản lý nhà

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn thêm Nhà

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Nhập tên nhà Bạn muốn – Chọn số lượng phòng trong nhà

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Nhà sau khi đã tạo xong – Smarthome sài gòn

Thêm tài khoản người dùng, quản lý và điều khiển thiết bị.

Phần mềm Smart life cho phép bạn chia sẻ, quản lý người dùng. Bạn có thể thêm người dùng là các thành viên trong gia đình để cùng sử dụng tiện ích nhà thông minh.

Sau khi chia sẻ thành công, mọi người đều có thể bật tắt thiết bị, tùy chình ngay trên máy điện thoại của mình đã cài phần mềm Smart life.

Lưu ý: Người dùng, thành viên được thêm vào phải cài đặt và đăng ký tài khoản Smart life. Bạn có thể xem lại phần hướng dẫn đăng ký tài khoản ở trên.

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn [ Tôi ] ở góc dưới màn hình

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn Quản lý nhà

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn nhà cần thêm thành viên

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Bấm vào [ Thêm Thành Viên ]

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Chọn phương thức thêm qua tài khoản app Smart life

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Điền các thông tinh của thành viên cần thêm

Cài đặt và sử dụng phần mềm smart life

Đã thêm thành viên thành công.

Lúc này, thành viên được thêm vào sẽ nhập được thông báo mời gia nhập Nhà. Bạn chọn đồng ý để tham gia hoặc có thể nhấn từ chối nếu không muốn.

Ở phần sau chúng ta sẽ tiến hành kết nối các thiết bị nhà thông minh với điện thoại, mạng ineternet thông qua phần mềm Smart life

Công TNHH Smarthome Sài Gòn.

Chuyên cung cấp các loại động cơ rèm, rèm cuốn tư động.Gia công các sản phẩm rèm cuốn, cầu vồng, roman, sáo gỗ theo yêu cầu khách hàng

Website : https://smarthomesaigon.vn
Địa chỉ: Số 2 đường 31F, An Phú, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Tell: 0368.003.330

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

-28%
-10%
1.900.000 
-34%
2.500.000 
-14%
-14%